24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công việc