Phụ kiện bạc thời trang W925

Location
14B Hàng Lược, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
View map
file-image

There are no active jobs

Currently, This company doesn't have available jobs

Similar jobs

Công ty TNHH Lexor Tech logo

Telesales

Công ty TNHH Lexor Tech

6.5 - 25 mil VND

Công ty TNHH Lexor Tech logo

Chăm sóc khách hàng

Công ty TNHH Lexor Tech

9 - 11 mil VND

Công ty TNHH Lexor Tech logo

International Sale B2b

Công ty TNHH Lexor Tech

Negotiable

Công ty TNHH Lexor Tech logo

Call Center

Công ty TNHH Lexor Tech

10 - 12 mil VND

Công ty TNHH Lexor Tech logo

Call Center - English Required

Công ty TNHH Lexor Tech

8 - 13 mil VND

Công ty TNHH Lexor Tech logo

Kế toán thu chi

Công ty TNHH Lexor Tech

7 - 8 mil VND