17 T1, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hoà, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Công việc