avatar

N&V Bridge Co.,ltd

Unknown

Jobs

avatar

Nhân viên sales tiếng Nhật

N&V Bridge Co.,ltd

12 Tr - 18 Tr VND

avatar

Tuyển dụng Nhân viên Truyền thông

N&V Bridge Co.,ltd

7 Tr - 9 Tr VND

avatar

Sale Manager (phụ trách mua bán ô tô cũ)

N&V Bridge Co.,ltd

15 Tr - 20 Tr VND

avatar

Marketing Manager

N&V Bridge Co.,ltd

1500 - 2000 VND

avatar

Trưởng bộ phận Nhân sự tổng vụ

N&V Bridge Co.,ltd

1500 - 2000 VND