47 Hải Hồ, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Công việc