27 Đoàn Thị Điểm Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nộ

Công việc