36 Mạc Thái Tổ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Công việc