2225 đường Phạm Thế Hiển, phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Công việc