146 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công việc