avatar

freeC

8 Đường Số 66, phường Thảo Điền, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

Jobs

avatar

Biên phiên dịch tiếng Nhật (N2)

freeC's Client

500 - 1000 USD

avatar

Giám Đốc Marketing - CMO (Education)

freeC's Client

Thỏa thuận

avatar

Fullstack Python Developer (Python, Javascript, React)

freeC's Client

900 - 1800 USD

avatar

HR Executive (Generalist)

freeC's Client

18 Tr - 25 Tr VND

avatar

Strategic Director (Operation Admin)

freeC's Client

Thỏa thuận