avatar

EyeQ Tech

38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

Công việc

avatar

Senior Sale Executive

EyeQ Tech

500 - 700 USD