298/3 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Công việc