Số 58 Nguyễn Chính Thanh (3 Chùa Láng), Đống Đa, Hà Nội

Công việc