avatar

Cty CP Công nghệ Tiên Phong

KCX Tân thuận Q7

Jobs

avatar

Kỹ sư Tư vấn giải pháp công nghệ - Presales

Cty CP Công nghệ Tiên Phong

500 - 1200 USD

avatar

Developer

Cty CP Công nghệ Tiên Phong

600 - 1500 USD

avatar

[Urgent]_Leader QC/ Senior QC (QA/QC) manual

Cty CP Công nghệ Tiên Phong

500 - 1200 USD