CTY cổ phần thực phẩm cholimex

Location
Đường số 2, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh
View map
Website
-
file-image

There are no active jobs

Currently, This company doesn't have available jobs

Similar jobs

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO VIỆT logo

Nhân Viên Bán Hàng (Ngành Dược)

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO VIỆT

8 - 12 mil VND

Công ty TNHH Phát triển Mỹ Văn logo

Kế toán trưởng

Công ty TNHH Phát triển Mỹ Văn

25 - 35 mil VND

Công ty TNHH Phát triển Mỹ Văn logo

Kế toán tổng hợp

Công ty TNHH Phát triển Mỹ Văn

10 - 17 mil VND

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ ISOFH logo

Chuyên viên kiểm thử phần mềm (Tester)

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ ISOFH

400 - 1200 USD

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ ISOFH logo

Lập trình viên Backend (Java)

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ ISOFH

800 - 2000 USD

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ ISOFH logo

Lập trình viên Frontend (Reactjs)

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ ISOFH

800 - 2000 USD