Số 1, Đường 3 tháng 2, Phường 11 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công việc