avatar

Creasia

Đinh Lễ, Phường 12 (Quận4), Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Công việc

avatar

Chuyên Viên Tuyển Dụng - PROJECT RECRUITER

Creasia

8 Tr - 11 Tr VND