115 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công việc