Đ. Số 2, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công việc