71 Nguyễn Chí Thanh, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Công việc