avatar

Công ty TNHH The Alley Việt Nam

144 Nguyễn Thái Bình , quận 1 , thành phố Hồ Chí Minh

Công việc

avatar

Marketing Executive

Công ty TNHH The Alley Việt Nam

8 Tr - 10 Tr VND

avatar

Kế toán Tổng hợp

Công ty TNHH The Alley Việt Nam

12 Tr - 14 Tr VND

avatar

Trưởng nhóm Marketing

Công ty TNHH The Alley Việt Nam

15 Tr - 20 Tr VND

avatar

Kế toán doanh thu

Công ty TNHH The Alley Việt Nam

10 Tr - 12 Tr VND

avatar

Kế toán kho

Công ty TNHH The Alley Việt Nam

7 Tr - 10 Tr VND