avatar

Công ty TNHH Hoàng Liên

2385/12 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Công việc

avatar

Nhân viên Thủ kho

Công ty TNHH Hoàng Liên

8 Tr - 10 Tr VND