avatar

Công ty TNHH GLEADS

21 Đường số 6, KĐT Him Lam , Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Jobs

avatar

Content Marketing

Công ty TNHH GLEADS

8 Tr - 12 Tr VND

avatar

Business Analyst

Công ty TNHH GLEADS

10 Tr - 18 Tr VND

avatar

Tester

Công ty TNHH GLEADS

10 Tr - 18 Tr VND

avatar

Video Editor

Công ty TNHH GLEADS

8 Tr - 12 Tr VND

avatar

Backend Developer

Công ty TNHH GLEADS

10 Tr - 18 Tr VND