78 Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công việc