Tổ 4, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Công việc