avatar

Công Ty TNHH Dịch vụ Quốc Tế Mê Kông

Unknown

Công việc

avatar

Phiên Dịch Tiếng Nhật N3 (Vsip 1 - Binh Duong)

Công Ty TNHH Dịch vụ Quốc Tế Mê Kông

600 - 800 USD

avatar

Customer Service Representative (CSR)

Công Ty TNHH Dịch vụ Quốc Tế Mê Kông

15 Tr - 20 Tr VND

avatar

Warehouse Officer (Ninh Thuan/Dak Lak)

Công Ty TNHH Dịch vụ Quốc Tế Mê Kông

15 Tr - 22 Tr VND

avatar

Member Business Practices and Compliance

Công Ty TNHH Dịch vụ Quốc Tế Mê Kông

12 Tr - 16 Tr VND

avatar

Member Service Phone (Male/HN - HCM)

Công Ty TNHH Dịch vụ Quốc Tế Mê Kông

10 Tr - 15 Tr VND