Công ty TNHH Đại Minh Phúc

Location
Tân Uyên - Bình Dương
View map
file-image

There are no active jobs

Currently, This company doesn't have available jobs

Similar jobs

Công ty TNHH Lexor Tech logo

Chăm sóc khách hàng

Công ty TNHH Lexor Tech

9 - 11 mil VND

Công ty TNHH Lexor Tech logo

International Sale B2b

Công ty TNHH Lexor Tech

Negotiable

Công ty TNHH Lexor Tech logo

Call Center

Công ty TNHH Lexor Tech

10 - 12 mil VND

Công ty TNHH Lexor Tech logo

Call Center - English Required

Công ty TNHH Lexor Tech

8 - 13 mil VND

Công ty TNHH Lexor Tech logo

Kế toán thu chi

Công ty TNHH Lexor Tech

7 - 8 mil VND

CTy Cổ Phần Ngọc Trai Long Beach logo

Phó phòng Thu Mua

CTy Cổ Phần Ngọc Trai Long Beach

20 - 30 mil VND