146-148 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM

Công việc