375 QL13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Công việc