avatar

Công Ty Muzzle Việt Nam

90 Vũ Tông Phan, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Jobs

avatar

Tuyển Nhân Viên Kế Toán CTY Mỹ Phẩm và Marketing

Công Ty Muzzle Việt Nam

8 Tr - 13 Tr VND

avatar

Tuyển Nhân Viên Digital Marketing (Google, Tiktok, Facebook Ads, SEO,…)

Công Ty Muzzle Việt Nam

10 Tr - 12 Tr VND

avatar

Tuyển Nhân Viên Dựng Phim Ngành Hàng Mỹ Phẩm

Công Ty Muzzle Việt Nam

9 Tr - 14 Tr VND