Công ty May Thắng Lợi

Location
Ninh Hòa - Khánh Hòa
View map
file-image

There are no active jobs

Currently, This company doesn't have available jobs

Similar jobs

Công ty TNHH Floralpunk logo

Graphic Designer

Công ty TNHH Floralpunk

10 - 15 mil VND

Công ty TNHH Lexor Tech logo

Chăm sóc khách hàng (Tiếng Anh - Up to 11 triệu)

Công ty TNHH Lexor Tech

9 - 11 mil VND

Công ty TNHH Lexor Tech logo

Telesales

Công ty TNHH Lexor Tech

6.5 - 25 mil VND

Công ty TNHH Lexor Tech logo

International Sale B2b

Công ty TNHH Lexor Tech

Negotiable

CTy Cổ Phần Ngọc Trai Long Beach logo

Phó phòng Thu Mua

CTy Cổ Phần Ngọc Trai Long Beach

20 - 30 mil VND

CTy Cổ Phần Ngọc Trai Long Beach logo

Chuyên viên Thu mua

CTy Cổ Phần Ngọc Trai Long Beach

8 - 12 mil VND