20 Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1

Công việc