9 Cửa Đông, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Công việc