avatar

CÔNG TY CP VIRTUAL DESIRE EVENTS

106-108 Bùi Đình Tuý, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Công việc

avatar

Event consultant

CÔNG TY CP VIRTUAL DESIRE EVENTS

Thỏa thuận

avatar

Nhân viên SEM

CÔNG TY CP VIRTUAL DESIRE EVENTS

Thỏa thuận

avatar

Nhân viên Quảng Cáo Social (SOS)

CÔNG TY CP VIRTUAL DESIRE EVENTS

Thỏa thuận

avatar

Nhân viên Content Marketing

CÔNG TY CP VIRTUAL DESIRE EVENTS

Thỏa thuận

avatar

Nhân viên Phát triển kinh doanh (BD venue/ Supplier)

CÔNG TY CP VIRTUAL DESIRE EVENTS

Thỏa thuận