CÔNG TY CP VIRTUAL DESIRE EVENTS

Location
Ho Chi Minh

Introduction

VDES là công ty công nghệ, ứng dụng kĩ thuật tiên tiến vào ngành công nghệ sự kiện. Bên cạnh đó, trang web www.VDES.vn là trang thương mại điện tử (e – commerce), tìm kiếm địa điểm và hỗ trợ khách hàng tổ chức sự kiện cùng với sự khác biệt chưa từng xuất hiện tại Việt Nam. Đồng thời, VDES mong muốn trở thành một phương tiện kết nối hiệu quả với tất cả các đối tác dịch vụ tổ chức sự kiện tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Headquarter

106 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

106 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
View map

Similar jobs