Công ty CP Vệ Sinh Công Nghiệp Trung Tín

Company size
-
Location
Ho Chi Minh
Website
-

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Headquarter

28 Đường số 24, Khu đô thị An Phú An Khánh, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

View map
28 Đường số 24, Khu đô thị An Phú An Khánh, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam