Công Ty CP Thuốc BVTV Việt Trung

Location
Lô G05 – 1, KCN Đức Hòa 1, Hạnh Phúc, Đức Hòa, Long An
View map
Website
-
coming soon ! coming soon !
file-image

There are no active jobs

Currently, This company doesn't have available jobs

Similar jobs

Công ty TNHH Buymed logo

Nhân viên Admin Kho - HCM

Công ty TNHH Buymed

9 - 12 mil VND

Công ty TNHH Buymed logo

Nhân viên Admin Kho - Hà Nội

Công ty TNHH Buymed

9 - 12 mil VND

Công ty TNHH Buymed logo

Category Assistant

Công ty TNHH Buymed

1 - 10 mil VND

Công ty TNHH Buymed logo

Accounting Assistant

Công ty TNHH Buymed

7 - 9 mil VND

Công ty TNHH Buymed logo

Frontend Developer (Reactjs/JavaScript)

Công ty TNHH Buymed

15 - 20 mil VND

Công ty TNHH Buymed logo

Software Engineer Intern

Công ty TNHH Buymed

2 - 3 mil VND