avatar

Công ty CP Tay Vàng Midas

110 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Jobs

avatar

Content Marketing

Công ty CP Tay Vàng Midas

8 Tr - 12 Tr VND

avatar

Account Excutive

Công ty CP Tay Vàng Midas

6 Tr - 10 Tr VND

avatar

Graphic Designer

Công ty CP Tay Vàng Midas

10 Tr - 14 Tr VND

avatar

Senior Graphic Designer

Công ty CP Tay Vàng Midas

15 Tr - 18 Tr VND

avatar

Content Writer

Công ty CP Tay Vàng Midas

7 Tr - 10 Tr VND