avatar

Công ty CP SX TM DV Mai Hân

166 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh HCM

Jobs

avatar

Content Marketing

Công ty CP SX TM DV Mai Hân

8 Tr - 15 Tr VND

avatar

Digital Marketing

Công ty CP SX TM DV Mai Hân

10 Tr - 15 Tr VND

avatar

Brand Marketing (Mỹ Phẩm)

Công ty CP SX TM DV Mai Hân

10 Tr - 15 Tr VND

avatar

Brand Marketing (Chuyên viên truyền thông thương hiệu)

Công ty CP SX TM DV Mai Hân

10 Tr - 15 Tr VND

avatar

Marketing Executive Thiết Bị Spa

Công ty CP SX TM DV Mai Hân

12 - 15 VND