avatar

công ty CP Nội thất GHome

lô 8 LK 4B khu dịch vụ- KĐT Làng Việt kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Công việc

avatar

Nhân viên Sales

công ty CP Nội thất GHome

5 Tr - 20 Tr VND