144 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình

Công việc