71 Đường 320 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh

Công việc