Công ty CP Bao Bì Giấy Kleur

Company size
-
Location
Ha Noi
Website
https://kleur.vn/

Jobs

No result
Try more popular keywords, spell check or replace abbreviations with full words.

Introduction Công ty CP Bao Bì Giấy Kleur

Headquarter

LK155, NO 03, khu 27-28 Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

View map
LK155, NO 03, khu 27-28 Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội