TTTM Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Công việc