Tầng 4, Sunrise City North Tower, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, HCM

Công việc