avatar

Công ty Cổ Phần VHRS

Long Biên, Hà Nội

Jobs

avatar

Trưởng phòng QC (Nhà máy sản xuất ván sàn nhựa)

Công ty Cổ Phần VHRS

20 Tr - 30 Tr VND

avatar

Trưởng Ban Phát Triển Thương Hiệu

Công ty Cổ Phần VHRS

35 Tr - 50 Tr VND

avatar

Business Development Engineer (Địa kỹ thuật)

Công ty Cổ Phần VHRS

23 Tr - 50 Tr VND

avatar

Quản lý Sàn Thương Mại Điện Tử

Công ty Cổ Phần VHRS

35 Tr - 45 Tr VND

avatar

Design Engineer (Vải địa, lưới địa kỹ thuật)

Công ty Cổ Phần VHRS

23 Tr - 46 Tr VND