avatar

Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Truyền thông CTC

Tòa nhà IC, 82 Duy Tân, Cầu Giấy

Công việc

avatar

Biên tập viên Nội dung Website

Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Truyền thông CTC

Thỏa thuận