avatar

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông IDIGIT

Unknown

Jobs

avatar

Nhân viên Logistics

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông IDIGIT

6 Tr - 8 Tr VND

avatar

Nhân viên Sourcing & Purchansing

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông IDIGIT

8 Tr - 12 Tr VND

avatar

Trade Marketing

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông IDIGIT

8 Tr - 12 Tr VND

avatar

Nhân viên Marketing

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông IDIGIT

8 Tr - 12 Tr VND