avatar

Công ty Cổ Phần Tiếp Vận Quốc Tế Rồng Xanh

Unknown

Jobs

avatar

Thư ký phòng Quản lý phương tiện vận tải

Công ty Cổ Phần Tiếp Vận Quốc Tế Rồng Xanh

6 Tr - 8 Tr VND

avatar

Nhân Viên Hiện Trường Giao Nhận Hải Quan

Công ty Cổ Phần Tiếp Vận Quốc Tế Rồng Xanh

6 Tr - 9 Tr VND

avatar

Nhân Viên Chứng Từ Giao Nhận Hải Quan

Công ty Cổ Phần Tiếp Vận Quốc Tế Rồng Xanh

6 Tr - 8 Tr VND