avatar

Công ty Cổ phần Tekmedi

The Sun Avenue SAV8-22.08, Số 28, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2

Công việc

avatar

Lập Trình Viên .NET

Công ty Cổ phần Tekmedi

7 Tr - 15 Tr VND

avatar

Team leader (.NET CORE, C#)

Công ty Cổ phần Tekmedi

20 Tr - 25 Tr VND

avatar

QC Team Leader (Automation)

Công ty Cổ phần Tekmedi

15 Tr - 25 Tr VND

avatar

React Native Developer

Công ty Cổ phần Tekmedi

10 Tr - 15 Tr VND

avatar

NodeJS Developer

Công ty Cổ phần Tekmedi

10 Tr - 15 Tr VND