avatar

Công ty Cổ phần Tekmedi

The Sun Avenue SAV8-22.08, Số 28, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2

Jobs

avatar

Mobile Developer

Công ty Cổ phần Tekmedi

9 Tr - 15 Tr VND

avatar

BackEnd Developer (.Net)

Công ty Cổ phần Tekmedi

9 Tr - 15 Tr VND

avatar

QC Engineer

Công ty Cổ phần Tekmedi

10 Tr - 12 Tr VND

avatar

Project Manager

Công ty Cổ phần Tekmedi

20 Tr - 30 Tr VND

avatar

Business Analyst

Công ty Cổ phần Tekmedi

10 Tr - 15 Tr VND